ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ที่ รหัส SMIS ชื่อโรงเรียน
1 46030130 บ้านแก้งกะอาม
2 62020007 โรงเรียนบ้านบึงหล่ม
3 40050068 โคกม่วงศึกษา
4 24020098 บ้านคลองอุดม
5 86020102 อนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)
6 57010068 อนุบาลเชียงราย
7 57040122 ปางหัดสหศาสตร์
8 50050154 ชุมชนบ้านท่าข้าม
9 50050051 บ้านสบเตี๊ยะ
10 26010076 บ้านเขาหัวนา
11 30030056 บ้านหนองสนวน
12 30040081 บ้านกุดชะนวน
13 30020131 บ้านโคกสะอาด(ประชาราษฎร์รังสรรค์)
14 80030078 โรงเรียนบ้านบางน้อย
15 60020151 โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม)
16 12010004 วัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)
17 12020017 เฉลิมพระเกียรติ๖๐พรรษา
18 55010017 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
19 31010022 อนุบาลบุรีรัมย์
20 31020103 วัดบ้านไพบูลย์
21 25010061 บ้านท่าอุดม
22 94010088 โรงเรียนบ้านช่องแมว
23 14020176 โรงเรียนวัดวังชะโด
24 56010059 โรงเรียนบ้านดง
25 93010170 โรงเรียนอนุบาลปากพะยูน
26 65030084 บ้านป่าแดง
27 67030210 ชุมชนบ้านวังพิกุล
28 54020026 บ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง)
29 44010028 อนุบาลมหาสารคาม
30 44020223 เมืองวาปีปทุม
31 44010282 กระบากวิทยาคาร
32 58020049 สังวาลย์วิทยา
33 45030099 โรงเรียนบ้านคำโพนสูง
34 85010085 บ้านบางมัน
35 21010046 โรงเรียนวัดบ้านฉาง
36 16020072 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์
37 51020021 บ้านห้วยหละ
38 75010028 อนุบาลสมุทรสงคราม
39 19010012 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
40 19020050 ชุมชนวัดไทรงาม
41 17010090 วัดโบสถ์
42 72020096 พานิชชีวอุปถัมภ์
43 32030146 โรงเรียนบ้านอังกอล
44 43020013 โรงเรียนบ้านนาตาล
45 34050085 อนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
46 10032015 สุวรรณารามวิทยาคม
47 90022004 มัธยมสิริวัณวรี
48 39022005 นาแกวิทยา
49 43012017 สังคมวิทยา
50 65032012 พรหมพิรามวิทยา
51 65010051 โรงเรียนบ้านวังยาง

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน